Op 14 maart aanstaande wil de provincie in gesprek met onder andere laanboomkwekers over die perspectieven. Zoals de provincie zelf aangeeft, is het doel tweeledig. Enerzijds dat wij kennisnemen van en een reactie geven op de bevindingen en de richtingen van het adviesbureau DLV uit Uden dat dit heeft geanalyseerd.

In de toelichting schrijft de provincie dat men een gezonde agrarische bedrijfstak wil met goede verdienmodellen. En die een bijdrage levert aan natuurherstel en -behoud, en aan de kwaliteit en beschikbaarheid van water. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken worden verwerkt in het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG).

Met andere woorden dit wordt een belangrijk beleidsdocument waarmee we als laanboomkwekers de komende jaren te maken zullen hebben wat het betreft het dagelijks functioneren van de bedrijven, maar zeker ook voor de ontwikkel(on)mogelijkheden.

Daarom nodigt de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen jullie uit om, als het even kan, de 14e maart massaal naar V.d. Valk in Tiel te gaan. De vergadering vangt aan om 20.00 en loopt tot 22.00. Graag wel even opgeven via de site van de provincie.

Meer informatie en aanmelden: Home | Toekomstperspectief voor land- en t (gelderland-events.nl)