Start bouw Laanboomhuis naar verwachting eerste kwartaal 2020

TCO-voorzitter Kees van Rooijen en wethouder Hans Keuken hebben op 19 november 2019 de Opstalovereenkomst Laanboomhuis en de Intentieovereenkomst Bedrijfsverzamelgebouw op het Agro Business Centre (ABC) ondertekend. Wethouder Hans Keuken: “Ik ben positief over de toekomst, Neder-Betuwe is een ondernemende gemeente. Als laanboomcentrum van Europa kiezen we voor dynamiek én groen en durven we de volgende stap te maken.”

TCO en de gemeente hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en aan de subsidiebeschikking voor het Laanboomhuis.

Voorzitter Kees van Rooijen “Met deze mijlpaal zetten we onze sector, het laanboomcluster en de regio, internationaal blijvend op de kaart, als Hét laanboom centrum van Europa”. Het Laanboomhuis is het visitekaartje van TCO en van het ABC. Het biedt in combinatie met de tuin, aan Helicon ruimte voor onderwijsdoeleinden en zal een broedplaats zijn voor innovaties van TCO.

Het TCO heeft ‘het recht van opstal’ gevestigd om het Laanboomhuis en de assortimentstuin ontwikkelen. De grond blijft eigendom van de gemeente, het Laanboomhuis is eigendom van het TCO.

Voor het realiseren van het Laanboomhuis zijn een bijdrage van de provincie en een ondersteuning uit de opbrengsten van het ABC terrein gekoppeld aan het project, hierdoor kan TCO de komende 10 jaar kostenneutraal het laanboomhuis gaan ontwikkelen en exploiteren.

Met deze afspraken over de grond kan TCO de planvorming afronden en de omgevingsvergunning voor het Laanboomhuis indienen. De start van de bouw van het Laanboomhuis wordt in de eerste kwartaal van 2020 verwacht.

Op een deel van de gemeentekavel wenst TCO naast het Laanboomhuis in de toekomst een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Dit bedrijfsverzamelgebouw heeft tot doel de versterking van de concurrentiepositie, zichtbaarheid van het laanboomcluster, kennisinfrastructuur, werkgelegenheid, leefomgeving en het vestigingsklimaat.

De gemeente en TCO hebben hun intenties om te komen tot ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw vastgelegd in een intentieovereenkomst. TCO gaat de komende jaren een haalbaarheidsonderzoek verrichten naar de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw.