‘ ’
Het symposium over de start van de samenwerking tussen TCO en Hoornbeeck Connect ging op 24 mei jl. om 14.30 uur van start.
Voorzitter Goos Cardol sprak in het Laanboomhuis vol lof over ontwikkelingen en de samenwerking tussen Hoornbeeck Connect – de nieuwe aanbieder van de boomteeltopleiding – en TCO. Wethouder Marien Klein van Gemeente Neder-Betuwe nam ons mee in de geschiedenis van ons gebied, hij citeerde uit een scriptie van de heer J. Dorenbos, die het typische karakter van de boomkweker omschreef, als ‘een zeer eigenzinnig volkje’.

Wethouder Klein vervolgde: ‘De laanboomsector is de spil van deze lokale economie. De bedrijven in Neder-Betuwe, Buren en Over-Betuwe zijn springlevend. Dit moeten we wel zo zien te houden door ervoor te zorgen dat een nieuwe ge\neratie boomkwekers klaarstaat. Met het aantrekken van een opleider van hoog niveau, Hoornbeeck Connect, zet Tree Centre Opheusden op dit gebied een grote stap’.
Jan van Lavieren, door menigeen becommentarieerd als architect en begeleider van het scholingstraject, stelde vragen aan de 16-jarige Arjen van Binsbergen en laanboomondernemer Leen Ruijgrok, over het nut en de inhoud van een opleiding, maar vooral over de liefde voor de boomkwekerij én het groenproduct. Bij beiden zagen we schitterende ogen toen zij spraken over bomen en hun groeiproces, maar ook over het groeiproces van de mensen die deze bomen helpen groeien. Eerlijk is eerlijk, die blik, die herkent elke kweker! De combinatie tussen praktijk en theorie is onmisbaar volgens deze twee generaties boomkwekers.
Namens Hoornbeeck Connect nam Jan van Bentum ons mee in zijn beleving van de eerste kennismaking van ‘ons’ laanboomcentrum en vertelde hoe deze streek zo gekenmerkt wordt door eigen vakkennis, waardoor deze boomteeltopleiding, één van de eerste opleidingen is die daadwerkelijk door vakmensen en ondernemers is bepaald. Een unicum. ‘Onze handen jeuken’, aldus Jan.
Tot slot, tekenden TCO voorzitter Goos Cardol en Hoornbeeck Connect directeur Wiechert Petersen de samenwerkingsovereenkomst.
De initiator van dit symposium Jan Heeres, de scholingsconsulent van Tree Centre Opheusden. (jan.heeres@treecentreopheusden.nl)