Om duidelijker richting de leden aan te geven waar de verschillende werkgroepen en DB mee bezig zijn, is er het voornemen om na iedere vergadering een kort stukje in de nieuwsbrief te plaatsen. Hierbij de eerste aanzet hiertoe.

Onderwerpen:
Richtlijnen delegaties en buitenlandse bezoekers
Om de delegaties en buitenlandse bezoekers die TCO willen bezoeken is er een concept richtlijn gemaakt. Hiermee wordt het duidelijk hoeveel tijd en onder welke voorwaarden TCO investeert in deze bezoeken. De richtlijn is aangevuld met opmerkingen van het DB en wordt binnenkort besproken en vastgesteld in de werkgroep promotie en handel.

Ledeninformatieavond 10 september a.s.
Daarnaast staat er een ledenvergadering in de planning voor 10-10, hiervan is besloten om hier een ledeninformatie avond van te maken en deze samen met de studieclub te gaan organiseren. Mogelijke onderwerpen zijn phyto wetgeving en praktisch toepassen hiervan en project aanvulgronden. De uitwerking en onderwerpen van deze avond volgt nog. zodra er meer duidelijk is horen jullie hiervan via de nieuwsbrief.

Werkdruk 
Ook is gesproken over de werkdruk bij de voorzitters van de werkgroepen en kaderleden van TCO, om hier meer evenwicht in aan te brengen gaan sommige werkgroepen op zoek naar versterking en een betere verdeling van projecten. Ook is gesproken over de opvolging van de huidige voorzitter, Per februari 2020 stopt Kees van Rooijen als voorzitter, hij heeft er afgelopen jaar al een jaartje extra aan geplakt maar gaat in 2020 toch echt stoppen. In het Db is gesproken over het profiel van de nieuwe voorzitter.

Laanboomhuis
Ook het Laanboomhuis is uitgebreid besproken in het DB, het is nu nog te vroeg om hierover inhoudelijk te communiceren maar dit onderwerp heeft de Volle aandacht van het DB.

Natuurlijk zijn nog verschillende andere (kleinere) thema’s besproken maar hier willen we jullie niet mee lastig vallen.
Hopelijk geeft deze informatie jullie een inkijkje in de onderwerpen van het Db en bevalt het goed.

Mochten er vragen zijn dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet Kees, Wim, Harm, Erik en Kees