Met de RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen.

Wat is een RIE?
Met een risico-inventarisatie en -evaluatie zet je de veiligheidsrisico’s in je bedrijf op een rij. Zo kun je op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek.

Het gebruik van de digitale RIE van Stigas is gratis voor bedrijven die premie betalen bij Colland en de RIE zelf uitvoeren. Voor de begeleiding daarbij door een adviseur en de eventuele toetsing betaal je een sterk gereduceerd tarief.

Wat heb je aan een risico-inventarisatie en -evaluatie?
• Je hebt in kaart welke risico’s je loopt.
• Minder kans op ongevallen en verzuim
• Zicht op de maatregelen die je het best als eerste kunt nemen
• Je voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt boetes.
• Met de RIE van Stigas heb je een RIE die is afgestemd op je sector.
• Je kunt gebruik maken van onze ervaren agrarische adviseurs.

https://www.stigas.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie/