Beste boomkwekers,

Ruim 2 jaar geleden zijn we begonnen met het nemen van watermonsters in het oppervlakte water. We hebben enkele malen monsters laten nemen.

Deze zijn onafhankelijk bemonsterd, daarnaast zijn de resultaten door het waterschap getoetst aan normen voor de waterkwaliteit.

Verder zijn er nog uitspoeling monsters verzameld van percelen, ook deze zijn geanalyseerd.

Waterschap Rivierenland en Tree Centre Opheusden willen de resultaten graag delen en bespreken met haar leden.

Jessi de Conninck van WSRL en Gijsbert Hakkert van HPS zullen deze avond inhoudelijk verzorgen.

De bijeenkomst hiervoor is gepland op:

Datum:                Donderdag 14 Oktober

Tijdstip:               19.30 u. – 21.30 u.

Locatie:                Laanboomhuis

Bomenlaan 1

4043 KD Opheusden

 

Graag even aanmelden via secretariaat@treecentreopheusden.nl