Tijdens de ledenvergadering van 1 juli 2019 is door de leden aangegeven dat het inzicht hebben in kostprijzen van belang is.
Verschillende leden hebben die avond aangegeven mee te willen denken in de werkgroep kostprijzen.
Maandag 16 september is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest.
Peter Cuppen zelfstandig financieel adviseur heeft aangeboden om deze werkgroep inhoudelijk te ondersteunen met zijn kennis.

Er is gebrainstormd over het nut en noodzaak van inzicht in kostprijzen, maar ook is gesproken over de ervaringen en systematiek die toegepast kan worden.
De vervolg stap is als volgt. Peter gaat aan de slag met een grove opzet en gaat deze met 2 bedrijven van de werkgroep individueel doorspreken en testen of de opzet werkt.
Dit om gevoel te krijgen bij de gekozen systematiek en opzet en de theorie een de praktijk te toetsen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een format beschikbaar komt voor de TCO leden wat de leden zelf kunnen invullen met hun bedrijfsspecifieke gegevens, zodat het hiermee voor iedereen bruikbaar is.
De werkgroep gaat waarschijnlijk een aantal standaard (veel voorkomende) teelten in het format uitwerken zodat de leden t.z.t. zo weinig mogelijk eigen tijd hierin hoeven te stoppen.