Ailanthus is per 15 augustus 2019 toegevoegd aan de unie exoten lijst.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

Er is vanaf die datum een overgangsregeling (tot 15-8-2020) zie onderstaande link.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten

 

Unielijst
Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen.

 

De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een Europees probleem. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staan een aantal ge- en verboden om schade in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de verordening is de Unielijst. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese Unie voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Soorten op deze lijst mag u niet:

  • houden
  • kweken, telen of laten voortplanten
  • verhandelen
  • gebruiken
  • invoeren, uitvoeren of doorvoeren
  • vrijlaten

U vindt de Unielijst op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Nieuwe soorten op Unielijst
Op 15 augustus 2019 is de Unielijst aangepast, er zijn 17 soorten invasieve exoten bijgekomen. Op de website van de NVWA staat welke planten en dieren dit zijn. De regels en verboden voor invasieve exoten gelden vanaf 15 augustus 2019 ook voor deze nieuwe soorten.