Zoals tijdens de laatste ALV is aangegeven heeft TCO de volgende vacatures:

  • Dagelijks bestuur kandidaat met portefeuille Ruimtelijke ontwikkelingen
  • Dagelijks bestuur kandidaat met portefeuille Belangenbehartiging
  • Raad van toezicht kandidaat indien mogelijk met affiniteit/ervaring in handel en teelt
  • Raad van toezicht kandidaat

De oproep aan u om geschikte kandidaten aan te dragen voor deze functies!
Op dit moment zijn de volgende personen als Interim voorzitter van de werkgroepen actief:
Wim Crum                                       Belangenbehartiging
Jan vd Bijl (JD vd Bijl)                  Ruimtelijke ontwikkelingen

Leden kunnen een kandidaat voordragen of een eigen aanmelding doen tot uiterlijk 1 december 2020, dit kan per mail naar het secretariaat van TCO via secretariaat@treecentreopheusden.nl
De procedure voor het aanstellen van deze bestuurders is vastgelegd in de ‘akte van oprichting’ en het ‘huishoudelijk regelement’ van TCO, conform deze procedure wordt de invulling van deze vacatures doorlopen.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Goos Cardol voorzitter TCO via voorzitter@treecentreopheusden.nl