Op 4 april start weer een openstelling van de Sabe-regeling, waarbij er diverse vouchers worden uitgegeven aan boeren en tuinders in Nederland, die ze kunnen verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.

De Sabe regeling zal opengaan voor de volgende vouchers:
– Adviesvouchers, voor innovatief advies over duurzame landbouw voor agrariërs (4.200 stuks)

 

Lees meer:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-duurzame-landbouw

en:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-over-duurzame-landbouw-voor-agrariers