Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar vergadering van afgelopen 27 november voor onze sector enkele middelen toe gelaten en enkele middelen worden niet verlengd.

 

Toelating:

  • Prolectus van Sumitomo: dit schimmelmiddel is nu ook toegelaten in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen en de bedekte teelt van potplanten.
  • T34 Biocontrol: dit schimmelmiddel is aangevraagd door Glastuinbouw Nederland en is nu ook toegelaten in de bedekte teelt van kleinfruit, potplanten, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
  • Sonata van Bayer: dit schimmelmiddel is nu ook toegelaten in o.a. druiven en pompoenachtigen.

 

Niet verlengd:

  • Rizolex 10 DS: dit schimmelmiddel is komen te vervallen voor de toepassing op Aardappel in bewaring. Om verwarring te voorkomen: Rizolex Vloeibaar welke is toegelaten in potplanten en Vaste planten blijft gewoon op de markt en zal volgend jaar enkele uitbreidingen krijgen.
  • Actieve stof thiacloprid: de Europese Commissie heeft de toelating van deze stof (Calypso) niet verlengd. De huidige toelating loopt tot 30-04-2021 en op dit moment zijn de uitverkoop en opgebruiktermijn nog niet bekend.
  • Activestof Chloorthalonil: welke zit in o.a. het middel Daconil 500 Vloeibaar is niet verlengd. De opgebruik datum van dit middel is 20 mei 2020.