De minister geeft in het realisatieplan Visie LNV “Op weg met een nieuw perspectief” een richting aan naar omschakeling naar kringlooplandbouw. Men streeft in de komende jaren naar 25.000 ha agroforestry. De combinatie van gewassen met bomen kan de ecologische veerkracht vergroten en de landbouwers een extra inkomen bezorgen. Strokenteelt, agroforestry (teelt van bomen met landbouwgewassen of vee) zijn kansrijke oplossingsrichtingen.
Momenteel zijn hazel en walnoten niet aan te slepen, en de verwachting is dat de vraag heel groot blijft de komende jaren.

• Maar welke soorten moet je nu wel en niet kweken?
• Wat zijn vragen vanuit de markt?
• Wie is deze nieuwe doelgroep en hoe kan ik die bereiken?
• Wat zijn ontwikkelingen in agro forestry?

Graag organiseren we voor jullie een (gratis) avondbijeenkomst over deze onderwerpen?
Interesse?

Datum : 27 februari 20.00 (inloop vanaf 19:45)
Locatie : Dalwagen 65
Graag opgave voor deelname ton.baltissen@cropeye.com
Bijeenkomst gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen