CLM heeft de milieubelasting kaarten voor de boomteelt GBM middelen geüpdatet.

Via onderstaande link of bijgevoegd bij dit artikel zijn ze in te zien.

MBPKaartBoomteelt_onk_2020 MBPKaartBoomteelt_fung2020

MBPKaartBoomteelt_onk_2020

Bij de keuze van GBM middelen kunnen de kaarten worden ingezet om middelen te vergelijken op risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organisme.

 

https://www.milieumeetlat.nl/nl/milieubelastingkaarten/language/nl.html