Het voortbestaan van 450 teeltbedrijven in Gelderland is in gevaar door de plannen van de provincie om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden in Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk aan te wijzen. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt. De impact op de beschikbaarheid van water voor de telers is totaal onderschat. Terwijl natuur, drinkwaterwinning en teelt juist goed zijn te combineren. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

Heb jij je support al gegeven?

https://laatdeteeltnietopdrogen.nl/