Verschillende leden hebben dit voorjaar en mogelijk vorig jaar een schrijven ontvangen van Wageningen Environmental Research “WENR” (onderdeel va Stichting Wageningen Research) over kwekers recht op klonen.

In het schrijven van dit voorjaar (zie bijlage) heeft WENR duidelijk proberen te maken hoe de systematiek omtrent kwekersrecht werkt m.b.t. de klonen van WENR.

Kort samengevat: Per exemplaar hoeven maar 1x royalties betaald te worden maar wel de gehele keten (alle bedrijven die klonen kweken of verhandelen) moeten licentiehouder zijn om dit te kunnen doen.

TCO heeft aan WENR de vraag gesteld of dit niet eenvoudiger kan, de vraag of er 1x aan het begin van de keten royalties betaald kunnen worden is voorgelegd aan WENR.
Het Juridische antwoord is dat dit niet kan volgens artikel 57.1 en 57.2 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, de werkgroep promotie en handel zal dit onderwerp bespreken met de LTO vakgroep, mogelijk dat er bij een wijziging van de wetgeving een eenvoudigere systematiek in te voeren is.

Bijlage: aanvullende_info_kwekersrechten