25 juni 2021

Nieuws van het CTGB
Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 23 juni 2021 voor onze sector enkele besluiten genomen.

Nieuw Toelatingen/uitbreidingen:
CTGB geeft uitbreidingen af voor middelen in onze sector:

Het bacteriebestrijdingsmiddel Chrysal RVB op basis van Aluminiumsulfeen heeft een uitbreiding van de toelating gekregen. Dit middel van Chrysal International B.V. is nu ook toegelaten in de teelt van Astilbe.

Het middel Naturalis-L op basis van Beauveria bassiana ATCC74040 van CBC (Europe) Srl is nu ook toegelaten in de bedekte en onbedekte teelt van bessen, druiven en frambozen. Naturalis-L werkt tegen o.a. Witte Vlieg.

Het middel Corzal SE op basis van fenmedifam van UPL Europe Ltd is nu ook toegelaten in de onbedekte teelt van Boomkwekerijgewassen en Vaste planten.

Het fungicide Pitcher van Adama op basis van fludioxonil en folpet is nu ook toegelaten in o.a. de onbedekte teelt van Vaste planten, Bos- en haagplantsoen, Vruchtbomen- en struiken, Sierheesters (inclusief Rozen), Coniferen, kerstbomen en de bloemenzaadteelt. Pitcher is o.a. sterk op fusarium en rhizoctonia.