Op 3 september heeft TCO kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Voorzitter Kees van Rooijen wenste burgemeester Patricia Hoytink-Roubos succes en reikte haar bij die gelegenheid de beeltenis van de ambachtelijke boomkweker uit. Gerard van de Bijl heeft aan wethouder Wijnte Hol de tablet met de promotiefilm overhandigd.

Voorzitter Gerard van de Bijl van de TCO werkgroep Promotie en Handel gaf een toelichting op de bedrijfsvoering en de marktbediening van de kwekerijen. Het college wil graag het belang van de boomkwekerij voor de streek uitdragen. De tablet van TCO met de promotiefilm is daarbij voor de gemeente een mooi hulpmiddel. De burgemeester benadrukte dat overheid en bedrijfsleven veel voor elkaar kunnen betekenen, te beginnen met de inspraak in de Omgevingsvisie van de gemeente en de herijking van de Intergemeentelijk Strategische visie Laanboomteelt Betuwe van 2015. De wethouder onderstreepte het belang van de samenwerking met TCO in het Laanboompact. Het college van B&W neemt daarom graag de uitnodiging aan voor een tegenbezoek.