Verbinden van scholen en bedrijven voor meer en beter opgeleide mensen
Vanaf begin oktober ’23 is ondergetekende actief voor Tree Centre Opheusden in de rol ‘Opleiding en Kennisdeling’. Na ruim vier maanden ben ik onder de indruk van de betrokkenheid en daadkracht van TCO ondernemers bij activiteiten richting scholen en andere partijen.

Iets meer over mezelf
Vanaf 2008 ben ik eerst vanuit Kenniscentrum Bèta Techniek (= onderdeel van Hogeschool Arnhem Nijmegen HAN) actief in Rivierenland voor meer mensen in techniek en sinds 2016 samen met compagnon Wilma de Wolf vanuit ons eigen BètaTech Services bedrijf. In deze vijftien jaar bouwden we een groot en intensief netwerk op bij scholen, techniek opleidingsbedrijven, bedrijven en gemeenten en andere overheden. Dat is belangrijk en ook handig bij plannen om te zetten naar concrete activiteiten met, voor en door mensen. Van 2015-2019 was ik in de rol van relatiemanager bij Helicon (tegenwoordig Yuverta) VMBO Kesteren actief met o.a. School & Jobs bedrijfsbezoeken. Twee keer per jaar organiseerden we voor 350 derde en vierdejaars leerlingen van Van Lodenstein, Yuverta en Pantarijn, allen in Kesteren bedrijfsbezoeken om hen te helpen bij hun vervolgstudiekeuze en beroepsoriëntatie.

Daarnaast zijn we nu een jaar of zeven actief met meer zijinstromers naar techniek en hebben daarvoor samenwerking met gemeenten, Werkzaak, UWV, Leerwerkloket en andere plaatselijke partijen die werkzoekende begeleiden naar werk.

Zo begeleiden we om- en bij-scholers, werkzoekenden, migranten, statushouders, voortijdig schoolverlaters en anderen naar leren en werken in techniek.

Terug naar groen/agro
Het interessante om nu ook voor TCO actief te zijn, is dat mijn en ons netwerk vlot ingezet kan worden voor ook TCO en boomteelt. Of het nu gaat om de VMBO opleidingsmarkten, PPO Doe-dagen of de Teelt & Tech dag van afgelopen vrijdag 3 februari ’23: het schakelt en verbindt snel en overal worden TCO ondernemers en leerling-werknemers met open armen ontvangen. Dat verheugt me bijzonder omdat ik met mijn Wageningse Landbouwtechniek achtergrond en Friese melkveehouderij origine altijd wel een beetje boer ben gebleven, in elk geval plattelander. Niet te veel poespas, even goed nadenken en dan direct aan de slag en al lerende weg samen ontdekken hoe het nog beter, mooier, sneller kan.

Lange tijd werkte ik na mijn studie in de landbouwmechanisatie wereld. Eerst als gespecialiseerd techniek voorlichter vanuit Wageningen en later als hoofdredacteur van vakblad Landbouwmechanisatie en andere technische vakbladen. Daarna ook nog even bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Den Haag, LTO Nederland, Aequor Ede kenniscentrum groen onderwijs en daarmee een nog breder netwerk in agro en groen.

Plus dat ik Elfstedenschaatser ben die hoopt dat weer een keer echt winter gaat worden. In afwachting daarvan oefen ik met de racefiets, mbt, step, wandel of in de kano en kan zo de route wel dromen.

Een keer kennismaken of iets op het terrein van opleiden of kennisdelen bespreken = welkom en benieuwd:
Jan Heeres | 06 – 28043751 | jan.heeres@treecentreopheusden.nl