Jerphaas Rustenhoven, vanaf oprichting zeer betrokken bij Tree Centre Opheusden cq. medeoprichter, zat namens TCO, werkgroep Promotie en Handel, aan tafel bij Riny ter Haar van Regiotv, overige tafelgasten waren gedeputeerde Peter Drenth en Nanda van Doremalen (VVD-raadslid gemeente Buren). Rustenhoven sprak namens TCO over de huidige problematiek op korte en lange termijn en riep politiek Nederland, lokaal, regionaal en landelijk op om de sector niet te vergeten.

TCO-etalagebos
Jerphaas Rustenhoven had al eerder nauw contact met de gedeputeerde, wat resulteerde in een crisismaatregel vanuit de provincie Gelderland: het planten van 100.000 bomen. Voortvloeiend hieruit kwam op initiatief van CDA Neder-Betuwe dit interview tot stand. Tijdens het informele voorgesprek van dit interview bespraken Drenth en Rustenhoven de mogelijkheid van de oprichting van een zogenaamd ‘TCO’-etalagebos, ter herinnering aan deze ingrijpende tijd en tegelijkertijd met oog op de toekomst. De gedeputeerde zei toe zijn volledige medewerking te geven bij de presentatie van een goed plan.