Op woensdag 29 mei 2019 brengen de Koning en de Koningin een bezoek aan het rivierengebied. Gastheer is de heer J.C.G.M. Berends, Commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland.

Alvorens het Koningspaar op het gemeentehuis wordt begroet, ontvangt burgemeester A.J. Kottelenberg de Commissaris en ook burgemeester J. Beenakker van Tiel, waarnemend burgemeester H.W.C.G. Keereweer van West Betuwe en burgemeester G.J. van Grootheest van Culemborg. De burgemeesters gaan hierna naar hun eigen gemeente terug voor de ontvangst van het Koningspaar later op de dag.

Werkbezoek
Wij benadrukken dat het Koningspaar een werkbezoek brengt aan een aantal bedrijven en organisaties in Opheusden (TCO/Volentis), Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Dit vraagt om een strakke tijdsplanning.
Het bezoek is dus niet vergelijkbaar met een Koningsdag; er is ook geen gelegenheid voor bijvoorbeeld een aubade. Wij gaan er zonder meer van uit dat u allen daar begrip voor heeft.

Publieksmoment
Er is wel een publieksmoment van 10.20 tot 10.25 uur als de Koning en de Koningin het gemeentehuis via het bordes (‘trouwstoep’) verlaten. Het gebied vóór het gemeentehuis zal voor publiek worden gereserveerd. Volg alle aanwijzingen van de politie, beveiliging en verkeersregelaars en –wachten op!

Graag aandacht voor het volgende
Wie van plan is om bij het publieksmoment te zijn, die raden wij aan om zoveel als mogelijk op de fiets of lopend te komen. Houd er rekening mee dat de wegen rondom het gemeentehuis zijn afgesloten. In verband met de doorstroming geldt op veel wegen een parkeerverbod. Hierna de details.

Parkeren van fietsen:
Parkeren van fietsen is onder meer mogelijk op het plein voor Swaenestate (Dorpsstraat). Zorg ervoor dat ander verkeer en ook voetgangers er geen hinder van ondervinden.

Afgesloten voor verkeer
De volgende wegen zijn op 29 mei van 07.00 – 12.00 uur gesloten voor verkeer (geldt niet voor voetgangers):
– Dorpsstraat tussen Swaenenstate en Burgemeester Lodderstraat;
– Burgemeester Lodderstraat tussen Ooievaarstraat en Middenweg;
– Eikenlaan tussen splitsing Burgemeester Lodderstraat en Reigerstraat;
– Beukenlaan.
Auto’s op het terrein van de Eikenhoeve en in de Beukenlaan kunnen tot 09.00 uur wegrijden richting de Reigerstraat.
LET OP: op bovengenoemde wegvakken is tussen 07.00 en 12.00 uur parkeren niet mogelijk, ook niet in de vakken. Wilt u ervoor zorgen dat uw auto hier dus niet is geparkeerd!
Er geldt in dat tijdvak een wegsleepregeling maar wij verwachten dat deze maatregel niet nodig zal zijn.
Staat uw auto op eigen terrein? Dan moet deze voor 07.00 uur zijn weggereden óf deze dient te blijven staan tot 12.00 uur. Dit geldt ook voor het parkeerterrein bij de Hervormde kerk aan de kant van de Dorpsstraat.

Afgesloten voor verkeer, uitgezonderd aanwonenden en bedrijven
Afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van aanwonenden en bedrijven (zij kunnen wel in- en uitrijden maar mogelijk met hinder – verkeersregelaars dienen hekken te verplaatsen):
– Burgemeester Lodderstraat vanaf de Middenweg tot de hoek Kerklaan/Dalwagenseweg.
Parkeren op de rijbaan is niet toegestaan.

Eenrichtingverkeer
– Lindelaan vanaf Kerklaan naar Dorpsstraat.

Parkeerverbod
In verband met bereikbaarheid van hulpdiensten en voor een goede doorstroming van het overige verkeer is het op de volgende wegen wél toegestaan om in de vakken te parkeren maar NIET toegestaan om langs de rijbaan te parkeren; dit geldt voor beide zijden:

– Smachtkamp vanaf Hamsestraat tot Fazantstraat
– Fazantstraat vanaf Smachtkamp tot Dalwagenseweg
– Dalwagenseweg vanaf Kerklaan tot spoorwegovergang (station)
– Parallelweg vanaf Lingebrug tot Hamsestraat (geldt ook voor de bermen)

Omleidingsroutes
Omdat het centrum van Opheusden is afgesloten, gelden op woensdagochtend 29 mei de volgende omleidingsroutes:

– Dalwagensweg – Fazantstraat – Smachtkamp – Hamsestraat – In ’t Land en vice versa.
– Verkeer vanaf de A15 wordt omgeleid via de afslag Kesteren/Rhenen.

Dank voor al uw medewerking
Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen wellicht enige overlast geven en bieden u op voorhand hiervoor onze verontschuldigingen aan. Maar gelet op mogelijke drukte en vooral ook voor de veiligheid van allen is hiertoe besloten. Rondom dit unieke bezoek willen wij er alles aan doen om het goed te laten verlopen. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Houd onze website in de gaten
Wijzigingen die zich mogelijk nog voordoen of aanvullingen op bovenstaande publiceren wij op onze website www.nederbetuwe.nl Bezoek Koningspaar.

Vragen
Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u die stellen bij voorkeur via e-mail naar communicatie@nederbetuwe.nl.
U kunt ook naar het gemeentehuis bellen, t. 14 0488.