Promotiefilmpje dat Fruitdelta heeft ontwikkeld n.a.v. het regionaal economisch ambitiedocument 2022 – 2025, opgenomen in het Laanboomhuis.