Dit jaar is met financiële ondersteuning van de Greenport een onderzoek opgestart naar de toepassing van grasstroken in de teelt van laanbomen. De voordelen van grasstroken zijn bekend: minder onkruid spuiten, structuurbehoud, beter voor het bodemleven en de organische stof opbouw.
Maar het kent ook nadelen zoals eerder onderzoek heeft aangetoond: groeiconcurrentie en meer werk (maaien). Echter een steeds beperkter middelenpakket en strengere regelgeving zijn noodzakelijke redenen om naar alternatieven te zoeken en te laten zien wat mogelijk is voor de sector.

Het onderzoek vindt plaats op een perceel van Boomkwekerij Volentis en wordt uitgevoerd door WUR.
Op dit perceel ligt inmiddels ook een fertigatiesysteem. In het onderzoek wordt gekeken naar het effect van grasbanen op de groei van de bomen. De aanwezigheid van een watergeefsysteem maakt het mogelijk om vier objecten te vergelijken:
met (1) en zonder (2) grasstroken en met (3) en zonder (4) fertigatie.

Op het veld zijn vochtsensoren geplaatst om het vochtgehalte van de kleigrond te volgen.
Streven is om de effecten op o.m. de groei van de bomen over een periode van 3-4 jaar in kaart te brengen en meer zicht te krijgen op de voor- en nadelen van grasbanen. Naar financiering van het onderzoek vanaf 2020 wordt momenteel gezocht.