Op 27 juni 2019 organiseert NWST NeWSTories bv en internationaal symposium over klimaatbomen. Dit wordt gehouden bij Batouwe Boomkwekerij te Dodewaard.
Tree Centre Opheusden presenteert tijdens climatetrees symposium “De TCO climatetrees soortentabel”.

Selectie van stedelijke boomsoorten in een veranderend klimaat
Het klimaat in onze steden is de afgelopen jaren veranderd en zal de komende jaren nog meer veranderen.
Bijgevolg zullen we in de toekomst verschillende bomen moeten planten, die beter zijn aangepast aan het rigide stadsklimaat.
Maar hoe bepalen we welke soorten en cultivars het best zijn aangepast en hoe kunnen we er zeker van zijn dat die bomen in kwekerijen worden gekweekt?

De volgende thema’s worden tijdens het symposium behandelt:
– Bomensoorten (en cultivars) die het meest geschikt zijn voor de voorziene klimaatverandering.
– De relatie tussen ziekten en plagen in bomen en klimaatverandering.
– De relatie tussen biodiversiteit en risicobeoordeling van (nieuwe) ziekten.
– Hoe de complete keten van de groene industrie aan te moedigen om de juiste boomsoort te gebruiken:
– Boomkwekerijen
– Landschapsarchitecten
– Beleid en beheer
– Belangrijke factoren om de tolerantie voor klimaatverandering in te schatten:
– Bijvoorbeeld: vorst, warmtestraling, droogte, infrastructuur, enz. .
– Welke gegevens kunnen worden gebruikt als indicatoren?

Wil je erbij zijn? Meldt je aan via de website.
Kijk voor het programma en de sprekers op
https://www.climatetrees.eu/