De Stichting Voedselbos heeft de Gelderse BosBattle gewonnen. De jury bestaande uit prof. Louise Vet, prof. Hans de Kroon, prof. Pier Vellinga, Jaap Dirkmaat directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en directeur Lena Euwens van Trees for All  kozen voor de ambitieuze plannen van de Stichting Voedselbosbouw vanwege de grote positieve impact op biodiversiteit en klimaat. Het Gelderse Tree Centre Opheusden leverde de prijs voor de Bos Battle: 15 bomen van 15 jaar oud. Marc Buiter van de stichting als reactie op de prijs: “Voedselbossen zijn zo’n grote kans voor landbouw en natuur. De prijs gaan we benutten voor het aankopen van laanbomen voor een nieuw voedselbos”.  

 

Ambitie Stichting Voedselbosbouw

De ambitie van Voedselbosbouw is minimaal 150 hectare voedselbos op landbouwgronden in Nederland in de komende vijf jaar. Een voedselbos is een bos met verschillende lagen vegetatie waarvan een groot deel van de planten eetbaar zijn. Na zo’n vijf jaar na de aanleg van een voedselbos begint de oogst geld op te brengen -van bessen, tot noten tot bladeren tot stengels. Het bekendste voedselbos Ketelbroek levert inmiddels bijna tien keer meer opbrengst op per hectare dan maisland, en bovendien levert het veel meer biodiversiteit, gezond eten en koolstofopslag.

 

Een inspirerende avond

De jury was vol lof over alle plannen van de aanwezigen, want alle initiatieven -groot en klein- zijn nodig om de natuur te helpen. Dertien organisaties, burgers en gemeenten pitchten mooie plannen die de biodiversiteit versterken. Zo waren er twee landgoedeigenaren met plannen voor meer bos en bomen, wil energie coöperatie Betuwewind een voedselbos met de winst van de windturbines en waren er organisaties die meer groen in de stedelijke omgeving willen. Zoals Operatie Steenbreek dat al in 130 gemeenten stenen vervangt voor planten en Rooftop Revolution dat haar werkgebied gaat uitbreiden van de Randstad naar Nijmegen. Ook waren er gemeenten met mooie vergroeningsplannen: gemeente Bronckhorst wil meer bos, gemeente Scherpenzeel realiseert twee hectare aan bloemenbermen en gemeente Berkelland heeft het ambitieuze plan om ruim 100 hectare aan bermen terug te geven aan de natuur. Biologisch tuinbouwbedrijf Klein Broekhuizen start een klimaatbos voor mensen met vliegschaamte, de Stichting Nieuwe Natuur wil natuur creëren door natuurbegraafplaatsen, een ondernemer wil met pellets van herfstbladeren in plaats van hout het kappen van bomen voorkomen en energiebedrijf Engie wil zonnepanelen combineren met fruitteelt.

 

Bos Battle Campagne

De Bos Battle campagne is een nieuw initiatief van Urgenda met als doel ruimte te vinden voor nieuwe natuur. Want nieuwe natuur is onontbeerlijk om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Iedereen kan hierbij helpen: gemeenten door meer bomen te planten in de openbare ruimte of wijken te vergroenen, bedrijven door groene bedrijven terreinen en groene daken aan te leggen, burgers door tegels uit de tuin te halen en ook bij boeren liggen vele kansen voor natuur door bloemenbermen, agro-forestry of voedselbossen. Tijdens de Regiotour Gelderland vond de eerste Bos Battle plaats. Landelijke uitrol staat op het programma.

 

Lees meer over de campagne: www.urgenda.nl/bos-battle

De Gelderse Bos Battle avond is onderdeel van de Regiotour Gelderland: www.urgenda.nl/regiotour

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=la7qZVYleLM