Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school. De sectorcommissie Openteelten van Colland Arbeidsmarkt heeft recentelijk besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 50 naar 85%.

De maximale vergoeding per werknemer per kalenderjaar is vastgesteld op 1000 euro. Dit nieuwe percentage geldt voor cursussen die vanaf 1 augustus 2019 zijn gestart.
Informatie over subsidiemogelijkheden , de voorwaarden en over het digitaal indienen van een aanvraag vind u via deze link.
Voor een compleet overzicht van cursusgroepen die gesubsidieerd worden kunt u deze link raadplegen.

Scholingsconsulenten Boomkwekerij Piet Verhoeven p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049 of Mariëlle Mulder m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458 adviseren gratis en onafhankelijk welke cursusmogelijkheden er zijn voor uw medewerker. Zij kunnen u ook informeren over het aanvragen van subsidie. Op de website www.talentboom.nl kunt u via de opleidingskalender zien welk aanbod mogelijk interessant is.