De komende 10 jaar staat de sector voor een grote uitdaging om de teelt verder te verduurzamen en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen.

Tijdens deze (korte) transitieperiode blijft het van belang om over voldoende en essentiële, (nog) onmisbare gewasbeschermingsmiddelen te beschikken voor een rendabele teelt. Daarbij is het van belang in te spelen op ontwikkelingen van (nieuwe en/of groene) gewasbeschermingsmiddelen en nadrukkelijk ook de toepassingsmogelijkheden in de sector bomen & vaste planten onder de aandacht te brengen van fabrikanten en toelatingshouders. Daarmee kunnen ook voor deze sector gewasbeschermingsmiddelen worden behouden en nieuwe toelatingen worden gerealiseerd.

Met het project ‘effectief middelenpakket’ wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de milieulast.

 

CEMP projectplan 2021