Tijdens de algemene ledenvergadering van TCO op maandagavond 5 februari ’18, hebben de leden goedkeuring gegeven voor de realisatie van het Laanboomhuis 2020.

Waarom is dit voor TCO belangrijk? De doelstelling van de vereniging is om in “2030 het toonaangevend Laanboomcentrum van Europa te zijn”. Deze missie kan niet tot stand komen zonder gebiedspromotie, en een professionele uitstraling is een voorwaarde. Daarnaast zoekt de Gemeente een vlaggenschip voor het bedrijventerrein ABC. Het is voor TCO een uitgelezen mogelijkheid om dit te combineren met haar eigen nieuwe huisvesting. De nieuwe huisvesting is een logisch vervolg en komt op een goed moment! Overheid en bedrijfsleven werken hier optimaal samen aan de streekverbetering in de vorm van onderzoek en innovatie. De provincie heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld. Het laanboomgebouw leidt tot een openbare ontmoetingsplek voor alle partijen en wordt gesteund door het Laanboompact van overheid en bedrijfsleven. Het is daarmee een toonbeeld van een publieke private samenwerking. Er zullen geen commerciële activiteiten in het Laanboomhuis plaatsvinden maar onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben al laten weten graag van het gebouw gebruik te maken.

Note voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Kees van Rooijen (voorzitter TCO): 0653 728 346 Mail:voorzitter@treecentreopheusden.nl