Dit keer is vergaderd in het gereed gekomen Laanboomhuis, een prachtige multifunctionele locatie waar TCO trots op mag zijn. Dat was ook de constatering van het college van Burgemeester en Wethouders die de voorafgaande middag een werkbezoek aan TCO bracht.

Kort is terug gekeken op de digitale Algemene Ledenvergadering van 8 februari, die vlot is verlopen en waarin een groot draagvlak bleek voor de gang van zaken. Niettemin gaat de voorkeur uit naar een fysieke ledenbijeenkomst, omdat dan veel meer ruimte is voor discussie.

De Raad van Toezicht heeft met name gesproken over een aantal fiscale en juridische aspecten van de Holding Laanboomhuis BV en de daaronder hangende Laanboomhuis BV. Op dit moment heeft TCO nog een vordering van 50.000 euro op de nieuwe BV’s vanwege de voorbereidingskosten. Besloten is de vordering om te zetten in een storting als eigen vermogen, waardoor de Laanboomhuis BV over enig werkkapitaal kan beschikken.

Afgesproken is, dat de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over de begrotingen en de jaarrekeningen van de beide BV’s, alsmede de verslagen van de aandeelhoudersvergaderingen. Op die manier kan de Raad de gang van zaken in de beide BV’s volgen en daarover van gedachte wisselen met het TCO-bestuur als enige aandeelhouder.

De Raad is blij, dat subsidie is verkregen voor het vernieuwen van de handelswebsite en dat de eerste fase daarvan is gestart. Hetzelfde geldt voor het opstellen van nieuwe handelsvoorwaarden voor buitenlandse afnemers.

Peter van Boheemen

Voorzitter Raad van Toezicht