Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. Vierentwintig ondernemers, afkomstig uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt gaan in de praktijk leren wat de natuur op, rond en onder het bedrijf te bieden heeft voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie.

In een lerend netwerk met boeren, adviseurs, onderzoekers gaan ze het komend jaar verder experimenteren met de toegepaste en nieuwe vergroeningsmaatregelen. Natuurvereniging Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor zijn de initiatiefnemers van dit project met de titel ‘Natuurinclusief Betuws Boeren’. Dit project sluit perfect aan op het voorgaande project, waarin deelnemers hagen en bloemrijke akkerranden hebben gerealiseerd op hun bedrijven met als doel meer biodiversiteit en een mooier landschap te creëren.

Deze aanwezige biodiversiteit willen de deelnemers beter leren in te passen binnen hun teelten op hun bedrijven.
Deze inspanning zal leiden tot een mooier landschap, minder belasting van het milieu en een duurzame voedselproductie. Daarnaast kunnen deze deelnemers aan hun collega’s en afnemers laten zien wat hiervoor nodig is.

De ondernemers gaan per sector met 1 of 2 maatregelen aan de slag op hun bedrijf. Een deelnemer werkt bijvoorbeeld aan het verhogen van de organische stof in de bodem, wat leidt tot een betere benutting van de mineralen en zorgt voor dat de bodem het water beter vasthoudt. Een andere maatregel is het zaaien van bloemenstroken tussen fruitbomen. De resultaten van alle maatregelen zullen vervolgens beoordeeld worden en waar nodig bijgestuurd om tot een optimaal resultaat te komen. Alle deelnemers krijgen hier begeleiding bij van adviseurs uit hun eigen sector.

foto: Fruittelers bekijken welke bijdrage de bloemenrand levert aan een betere bestuiving.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 

ANV Lingestreek

Bert Snel

info@anvlingestreek.nl (06) 26518672

 

 

De Coöperatieve Betuwse Fruitmonitor

Henri Holster

henri@defruitmotor.nl  (06) 16274450