Traditioneel is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer iets van melkveehouders en akkerbouwers. De tuinbouw was daarin nauwelijks vertegenwoordigd en onder boomtelers waren er vrijwel geen deelnemers.

Maar dat verandert: de voorlopers in de boomteelt experimenteren met kruiden die bestrijders van plaaginsecten aantrekken of tussengewassen die de bodem op adem laten komen. Biodiversiteit en waterkwaliteit zijn belangrijk voor het imago van de sector en ook de omgeving geniet mee van een fraai bloemenveld langs en op de kwekerijpercelen. En zeg nou zelf: het is toch ook leuk om al die bijen, libellen en vlinders te zien, die het biologisch evenwicht bewaren en kunnen zorgen voor minder kosten voor bestrijding.

In 2023 gaat er een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarin komen meer mogelijkheden om ook wat te verdienen aan bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden. Collectief Rivierenland wil daarbij ook boomtelers van harte uitnodigen daaraan deel te nemen en zo met wat kostenvergoeding te experimenteren met deze nieuwe manier van werken.

Hoe werkt het?
De kruidenstroken liggen het meest voor de hand om te doen in de boomteelt, maar andere pakketten kunnen ook:

  • waterschapsranden (gras of kruiden langs sloten, ter voorkoming van uitspoeling)
  • natuurvriendelijke oevers
  • opgaande landschapselementen, zoals hagen, bomenrijen of kleine bosjes
  • poelen voor amfibieën etc.

Uitgaande van een kruidenstrook of groenbemester kun je die inzaaien in het najaar of in het voorjaar. Je sluit dan een pakket af met de veldcoördinator van de agrarische natuurvereniging in jouw streek. In de Betuwe is dat Corine Weiman ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal en Jan Boon verder naar het westen. Hun contactgegevens staan hieronder. Zij adviseren en geven voorlichting over de mogelijkheden. Momenteel worden de nieuwe contracten voor 2023 – 2028 afgesloten. In principe is een contract voor 6 jaar, maar kruidenrijke randen kunnen wisselen van plaats. We gaan samen met Simon van Houwelingen en andere deskundigen een zaadmengsel samenstellen dat optimaal is voor de boomteelt en geen plagen aantrekt. Dat kunnen deelnemers dan bij ons bestellen. De vergoeding, tot ca. €3.000 per ha/jaar wordt later dat jaar aan je uitgekeerd. Als je interesse hebt, wacht dan niet te lang, want de pot is zeker niet oneindig.

Corine Weiman: 06 4468 2151, corine.weiman@collectiefrivierenland.nl

Jan Boon: 06 1962 2877, jan.boon@collectiefrivierenland.nl