Waaraan herken je ondermijning in het buitengebied?
Het buitengebied is uitermate kwetsbaar geworden voor ondermijnende criminaliteit en kent veel verschillende vormen. Het buitengebied is groot, soms moeilijk bereikbaar en vaak is ook sprake van slechte verlichting.

Randvoorwaarden die het voor criminelen aantrekkelijk maken activiteiten te ontplooien die het daglicht slecht kunnen verdragen.

Signalen die op ondermijning wijzen:

  • leegstaande schuren waarin wellicht sprake is van een hennepkwekerij of een lab voor synthetische drugs
  • verdachte auto’s bij lege schuren
  • af- en aanrijden van auto’s op
  • opmerkelijke, afwijkende tijdstippen
  • auto’s die dicht tegen panden gaan staan bij het uitladen
  • ondernemingen waar nooit klanten zijn
  • concentratie van dezelfde soort bedrijvigheid op een beperkte oppervlakte
  • permanente bewoning op vakantieparken
  • bedenkelijke bewegingen bij lege schuren, woningen of bedrijfsruimtes
  • bovenmatig stroomgebruik met een verhoogde kans op kortsluiting en brandgevaar

Verdacht Signaal? Wat kun je doen?

*Sluit je aan bij WhatsApp-groep in de buurt
*Informeer bij gemeente naar regelingen
*voor preventieve maatregelen

Meld anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000

Folder aanpak veilig buitengebied