Een mooi buitengebied is aantrekkelijk dus: ‘Kijk (mee) uit!’

Wij zijn trots op ons buitengebied. Aantrekkelijk om er te wandelen of te fietsen. Heerlijk om er te wonen en te ondernemen.

Soms is dat enorme buitengebied in onze veertien gemeenten óók een inspiratiebron voor duistere zaken, oftewel voor ondermijnende criminaliteit.

De georganiseerde misdaad laat maar wat graag zijn oog vallen op onze prachtige omgeving. Dat willen de gemeenten in Gelderland-Zuid graag samen voorkomen.

Daarom zijn we gestart met een overkoepelende aanpak Veilig Buitengebied om alert te zijn, om kwetsbare plekken in beeld te hebben en te houden en om het groeiende probleem van ondermijning in het buitengebied hanteerbaar te maken. En als het even kan natuurlijk

helemaal weren.

Wij, dat zijn de veertien gemeenten van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid *.

Samen werken we aan meer veiligheid in het buitengebied, door maatregelen te nemen, door zo nodig te handhaven. Dat kunnen onze veertien gemeenten niet alleen. Wij hebben ú nodig! Inwoners, publieke partijen, private partijen. Op die manier vergroten we samen de

Veiligheid. Het doel is om de inwoners en ondernemers in het buitengebied weerbaarder te maken en samen met hen (ondermijnende) criminaliteit te voorkómen en te bestrijden.

*De veertien samenwerkende gemeenten zijn: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel.