Naar aanleiding van de Tree Center Opheusden en Boomteelt Studieclub Opheusden e.o. kennis bijeenkomst op 10 oktober, hierbij nog een korte samenvatting te verduidelijking van de wet en regelgeving die op 14 december ingaat. De presentatie van die avonds is te downloaden onderaan dit artikel.

Paspoorten aan de partij
• Iedere partij die wordt afgeleverd dient voorzien te zijn van een plantenpaspoort (nieuwe stijl)
• Ook als je naar je buurman 10 meter verderop levert.
• Bewaar de gegevens zoals vermeld op plantenpaspoort minimaal 3 jaar


Track and trace

Iedere schakel in de keten heeft de verantwoording over zijn eigen stukje van de tracking and tracing.
• Traceerbaarheidscode is een eigen code waarmee je de traceerbaarheid kunt aantonen. Dit kan bijvoorbeeld het nummer van je verzendlijst of een partij nummer zijn.
• De gegevens bij A,B,C,en D op het paspoort moeten door een afnemer (handelaar) worden opgeslagen. Afnemers geven aan dat de verzendlijst hierbij de belangrijkste drager van deze gegevens wordt. Vermeld een kopiepaspoort op de verzendlijst en evt. factuur. Hiermee blijven gegevens (het eenvoudigst) in de keten bewaard.


Correct gebruik PZ codes

Iedere schakel in de keten heeft de verantwoording over zijn eigen verantwoording m.b.t. het juist gebruik van PZ codes.

Een PZ code geeft een extra borging op plantgezondheid aan. Bijvoorbeeld PZ ERWIAM (tot 14 december zpb2) geeft aan dat planten uit een bacterievuur bufferzone komen en hiermee de kans op Bacterievuur in deze planten dus lager is.
• Zorg ervoor dat de PZ codes die ja als kweker afgeeft ook correct zijn.
TCO roept handelaren op om kwekers de juiste informatie te verschaffen m.b.t. het gebruik van PZ codes. Nu komt het regelmatig voor dat handelaren standaard een bepaald Zp of PZ codes vragen, terwijl dit niet altijd nodig zal zijn.

Downloaden de presentatie: (klik op onderstaande link)
191010 kennisbijeenkomst TCO