FAQ items aan het laden...
Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)2019-05-22T06:29:14+00:00

Over Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

Het thema kennis en studie wordt binnen TCO ingevuld door de Boomteeltstudieclub. De boomteeltstudieclub heeft haar eigen identiteit. In het achterliggende jaar kende de werkgroep een succesvol jaar met goed bezochte excursies en een groei van het ledenaantal. De kernwoorden van de boomteeltstudieclub zijn soort- en rasechtheid en de economie en kostprijs. De werkgroep verzorgt het taakveld opleidingen. Dit sluit aan met de intern gerichte thema’s van de verschillende werkgroepen.

Lid worden of nog meer info:

Site studieclub

Resultaten en inzet 2018  Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

 • Kennisavond 4 januari 2018

 • Kennisavond 18 januari 2018

 • Kennisavond 28 juni 2018

 • Kennisavond 13 december 2018

 • Dagexcursie op dinsdag 23 januari 2018

 • Dagexcursie op donderdag 6 september 2018

 • BHV Herhalingscursus op donderdag 11 januari 2018

Speerpunten Werkgroep

 • Kennisvergaring en kennisdeling soort- en rasechtheid

 • Instrumenten bieden inzichtelijk maken kostprijs

 • Verdere uitbouw opleidingen in Opheusden/Dodewaard

Jaarplan 2019 Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

Werkgroep Boomteeltstudieclub Opheusden – Kennis en scholing – TCO

Werkplan 2019

Terugblik 2018 en Activiteitenplan 2019

Doel/taak van de werkgroep:

Kerntaken werkgroep Boomteeltstudieclub Opheusden – Kennis en scholing – TCO

 • Organiseren van kennisavonden
 • Organiseren van excursies
 • Organiseren van spuitlicentie bijeenkomsten
 • Organiseren van BHV cursussen
 • Opleidingen
 • Stimuleren van kennisoverdracht

Taakverdeling binnen de werkgroep:
Naam:                                                Functie:
1, Jan van den Brandhof                               Voorzitter

 1. Johan Arends Secretaris
 2. Johan Verwoert Penningmeester
 3. Herman van de Bijl Lid


Vergaderfrequentie:
overleg hoofdzakelijk via mail en telefoon.

Kernwoorden voor 2019:

 1. Ziekten en plagen
 2. Bemesting containerteelt. Verhoging bedrijfswinst
 3. Spuitlicentiebijeenkomst

Op basis van bovenstaande kernwoorden heeft de werkgroep de volgende projecten geformuleerd:

Project 1: 

10 januari 2019 bij Damitech in Kesteren

Project 2:

31 januari 2019 bij Camping de Linie

Werkgroep gerelateerd nieuws

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden

WELKE SOORTEN ZIJN PASPOORTPLICHTIG VAN 1 JANUARI

De vraag leeft wel eens onder de leden welke soorten er paspoort plichtig zijn vanaf 1 januari. Zie link voor de korte lijst voor Opheusden https://www.treecentreopheusden.nl/plantenpaspoorten-met-codes-2018-01-02-korte-lijst-jan-van-den-brandhof/ Op de korte lijst staat duidelijk welke paspoorten bij welke gewassen horen. De korte lijst is voor Opheusden belangrijk omdat daar de gewassen van Opheusden in staan en omdat die lijst overzichtelijk en kort is. De bijzonderheden staan in een andere kleur dan zwart. Als iemand andere gewassen dan Opheusdense gewassen levert, kan die zijn voordeel doen met de lange lijst. Zie link voor de lange lijst https://www.treecentreopheusden.nl/plantenpaspoorten-met-codes-2018-01-02-lange-voledige-lijst/

Jan van den Brandhof met pensioen

Vrijdagmiddag 1 december was er een drukbezochte afscheidsreceptie voor het bedrijfsleven, in Herberg De Engel in Dodewaard. Aansluitend nam Van den Brandhof afscheid van zijn collega’s bij Naktuinbouw.

Jan van den Brandhof (65) is bijna 42,5 jaar in dienst geweest van de keuringsinstantie Naktuinbouw. Hij begon in 1975 bij de toenmalige NAKB, nadat hij de tuinbouwschool had doorlopen en op diverse boomkwekerijen had gewerkt.

Zijn takenpakket was heel breed: hij keurde laan- en sierbomen, sierheesters en –coniferen alsmede vaste planten, en voerde ook import- en exportinspecties uit.

Buiten de werkzaamheden voor de Naktuinbouw heeft hij enorm veel betekent voor het laanboomcentrum TCO en we hopen dat hij dit nog blijft voortzetten.

Blijft studieclubvoorzitter TCO
Jan van den Brandhof blijft nog heel actief voor de boomkwekerijsector. Onder andere als voorzitter van de studieclub van Tree Centre Opheusden.