Momenteel kunnen de boomkwekers in Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe nog gebruik maken van een ontheffing voor het verbranden van resthout/snoeihout.
Door klachten en overlast tijdens dit verbranden lopen we de kans deze ontheffing te verliezen.
Boomkwekers, volg de voorschriften/voorwaarden zoals opgenomen in de opheffing op anders verliezen we deze optie binnenkort!
De regels en voorwaarden verschillen per gemeente, kijk dus goed in de ontheffing wat wel en niet mag.

Spreek elkaar ook aan op het juist toepassen van de ontheffing, zodat we met zijn alle deze optie blijven behouden!

Informatie:
Buren: https://www.buren.nl/onderwerp/stookontheffing/
Neder-Betuwe: https://www.nederbetuwe.nl/klimaat-en-duurzaamheid/stookontheffing
Overbetuwe: https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Producten_op_alfabet/V/Toestemming_nodig_voor_vuur_stoken

 

Voorwaarden Neder-Betuwe o.a.:

  • Voor het stoken is een stookontheffing nodig van burgemeester en wethouders;
  • Stoken mag alleen in het stookseizoen dat loopt van 1 november tot en met 31 mei. Het is niet toegestaan om te stoken van 1 juni tot en met 31 oktober;
  • Alleen gerooide bomen mogen in de openlucht worden verbrand. Dus niet: snoeihout, planken, schuttingen, pallets e.d. ;
  • Bij hoge uitzondering mag ook snoeihout worden verbrand. Maar dan alleen als het gaat om snoeihout dat vrijkomt bij onderhoud van cultuurlandschappen en erfbeplanting. En alleen als dat snoeihout niet kan worden versnipperd, verklepeld, afgevoerd of opgestapeld tot houtwallen;
  • Het is niet toegestaan om verduurzaamde boompalen, plastic boomhulzen of ander afval mee te verbranden.

De foto is op 1-11-2022 genomen bij een boomkweker die zich dus duidelijk NIET aan de regels hield en hiermee het stoken voor iedereen in gevaar brengt!.