“Grondwater voor drinkwater te vervuild: provincie wil strengere regels voor boeren”. Zo luidde de kop van een artikel van de Gelderlander van afgelopen donderdag.  Ik dacht nog even Mathieu Gremmen van het Waterschap  Rivierenland die dag afscheid nam na tientallen jaren het gezicht van dat Waterschap te zijn geweest, heeft zijn hakken nog gelicht en het is meteen foute boel. De toon van het artikel was immers behoorlijk alarmerend en het leek te slaan op de gehele provincie. Er werden in ieder geval geen regio’s aangeduid waar deze problematiek zou spelen.

Voor mij een vorm van framing, de hele agrarische sector in de provincie Gelderland in een kwaad daglicht stellen. Ondanks allerlei ingrepen gaat de kwaliteit van het water volgens de journalist achteruit, en niet vooruit. Met als oorzaak landbouwgif; gewasbeschermingsmiddelen heten in de pers steevast landbouwgif. Over framing gesproken. Maar dat terzijde.

Het artikel werd ‘ondersteund’ met een foto van een sloot naast een weiland dat zou zijn bespoten met glyfosaat. Wederom een staaltje van framing.

Met het oog op de drinkwaterwinning en de drinkwaterreserveringsgebieden en de verkleining van die gebieden paste dit “nieuws” ons natuurlijk slecht. Daarom eerst maar wederhoor toegepast.

Navraag bij de provincie leerde mij dat het een dertigtal watergangen betreft in de Gelderse Vallei en in de Achterhoek waar er volgens hem inderdaad sprake is van verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen.

De betreffende ambtenaar, die goed is ingevoerd in het hele waterdossier,  verzekerde mij dat dit krantenartikel beslist geen betrekking heeft op het Rivierengebied.

Blijft voor mij nog wel de vraag hangen, hoe we die heftige schrikreactie in onze regio kunnen geruststellen. Eens zien of de journalist daarvoor open staat.

Goos Cardol