Er hebben recent maar liefst zeven zaken gediend over de laanboomteelt, deze week is de rechtbank in al die zaken  tot uitspraak gekomen. Samengevat is de inhoud van de uitspraken:

  1. De laanboomteelt is terecht uitgesloten van onderzoeksplicht archeologie, dit is door de rechtbank bevestigd (bestaand of nieuw maakt niet uit)
  2. Plaatsen van tonkinstokken is niet vergunningplichtig, het kan immers niet worden gezien als een constructie, ook dit is door rechtbank bevestigd.
  3. De aanleg van oppervlakte verharding (kavelpad) beschouwt de rechtbank wel als vergunningplichtig.
  4. De rechtbank ziet de met draad verbonden palen/tonkinstokken als een vergunningplichtige constructie.

Helaas hebben we dus niet op alle punten gelijk gekregen. Overwogen wordt daarom om in gezamenlijkheid in hoger beroep te gaan.

Zo zijn we ervan overtuigd dat we namelijk heel goed kunnen juridisch houdbaar aantonen dat deze kavelpaden ten dienste zijn van de bestemming “laanboomteelt”. En ook het laatste punt denken we in hoger beroep met succes te kunnen weerleggen.