Afgelopen weken zijn er diverse berichten in de media verschenen m.b.t. faunabeheer.

Het blijkt nu van groot belang dat er onderbouwingen en cijfers inzichtelijk zijn en komen m.b.t. fauna schade.

Dit kan alleen door het melden van schade!

Waarom melden?

Waarom uw schade melden? Meten = weten! Door uw melding wordt inzicht verkregen in fauna(schade) en dit inzicht is belangrijk. De meldingen worden op uniforme wijze verzameld om een goed beeld van de verspreiding van dieren en schade door Nederland te krijgen. Bovendien weten we dan sneller of overlast toeneemt, zodat we op tijd juiste maatregelen kunnen nemen. Hier kunnen beleidsmakers dan op anticiperen. Een win-win situatie dus.

Wanneer u bedrijfsmatig last heeft van faunaschade, is het slim de schade op tijd via dit meldpunt te melden. https://www.faunaschade.nl

Wat nodig voor melding

  • gegevens verzamelen
  • schade vastleggen
  • foto’s maken
  • schade bedrag berekenen

Tegemoetkoming van schade

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in ontstane faunaschade dient u een verzoekschrift in te

dienen bij BIJ12 via MijnFaunazaken (www.mijnfaunazakenbij12.nl). Zo ontstaat er een schadehistorie

die nodig is voor eventueel toekomstige schadebestrijding. Heeft u wel schade maar geen behoefte om

deze te melden voor een tegemoetkoming meldt deze schade dan via mob.faunaschade.nl (per telefoon)

of via www.faunaschade.nl. Voor beide schademeldingsportalen heeft u als agrariër een account in het

SRS nodig. Die heeft u waarschijnlijk al wanneer u deze nieuwsbrief via email rechtstreeks vanuit het FRS

ontvangt. Voeg ook foto’s toe van de schadebeelden. Schadebeelden helpen ons ook bij de onderbouwing

voor de mate waarin schade zich kan verspreiden.