Met belangstelling hebben we kennis genomen van de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Neder-Betuwe. In het bijzonder hebben wij gekeken hoe deze visie rekening houdt met de belangen van onze leden en bijdraagt aan het functioneren en de ontwikkeling van de laanboombedrijven. Anders gezegd, op welke wijze kijkt de gemeente Neder-Betuwe naar de laanboomteeltsector en welke ontwikkelmogelijkheden biedt de gemeente onze leden.

In een bestendige lijn borduurt de visie voort op het belang van de laanboomsector voor de gemeente en trekt die lijn door naar de toekomst.  De Ontwerp Omgevingsvisie biedt de ondernemers stabiliteit in het gemeentelijk beleid en ruimte.

Speerpunt 6 ‘doorontwikkeling van de gemeente als centrum voor laanboomteelt en landbouw’, richt zich nadrukkelijk op onze sector en geeft de kwekers een langjarig perspectief.

De Concept Omgevingsvisie bevat echter ook opdrachten en uitdagingen, omdat we ons blijvend nog meer zullen moeten richten op trends en ontwikkelingen van deze tijd, te weten gezonde lucht en bodem, landschap, natuur en duurzaamheid. Wij zullen ons de komende tijd dan ook moeten inspannen om daaraan, binnen de mogelijkheden van praktische en financieel haalbare oplossingen, vorm en inhoud te geven.

Opvallend vonden wij dat de laanboomteelt, met een toch een substantieel grondbeslag in de gemeente Neder-Betuwe, niet op de bij de Concept Omgevingsvisie gevoegde kaarten staat.

Tegen de achtergrond van onze grote zorgen over de Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Buren, hebben we  – wellicht wat ongebruikelijk –  de gemeente Neder-Betuwe uitgenodigd in overleg te gaan met de gemeente Buren over de toekomstvisie op de laanboomteelt in het TCO gebied. Een soortgelijke vraag hebben we onlangs bij het Laanboompact neergelegd.

Goos Cardol
voorzitter Tree Centre Opheusden