Webinar Boomteeltstudieclub Opheusden – 22 juni 2021

Beste leden, Graag willen we u uitnodigen om de Webinar op D.V. 22 juni 2021 om 20.00 uur bij te wonen. Het thema is: duurzaam investeren in de boomkwekerij U ontvangt binnenkort een e-mail met een link om de Webinar bij te kunnen wonen. De Webinar is tot stand gekomen door samenwerking van Boomteeltstudieclub Opheusden [...]

Webinar Boomteeltstudieclub Opheusden – 22 juni 20212021-06-18T14:38:41+00:00

Bijeenkomst Raad van Toezicht – 25 mei 2021

Dit keer is vergaderd in het gereed gekomen Laanboomhuis, een prachtige multifunctionele locatie waar TCO trots op mag zijn. Dat was ook de constatering van het college van Burgemeester en Wethouders die de voorafgaande middag een werkbezoek aan TCO bracht. Kort is terug gekeken op de digitale Algemene Ledenvergadering van 8 februari, die vlot [...]

Bijeenkomst Raad van Toezicht – 25 mei 20212021-06-17T12:36:25+00:00

Officieel bezoek voor Tree Centre Opheusden in het Laanboomhuis

Dinsdag 25 mei heeft een afvaardiging van het college van Neder-Betuwe een bezoek gebracht aan het Laanboomhuis. Burgemeester Kottelenberg en Wethouders Van Wolfswinkel en Van Someren zijn door het dagelijks bestuur van Tree Centre Opheusden en het bestuur van het Laanboomhuis ontvangen in het nieuwe gebouw. De bezoekers hebben een rondleiding gekregen in het [...]

Officieel bezoek voor Tree Centre Opheusden in het Laanboomhuis2021-06-10T22:02:42+00:00

Mastspuit laat nog even op zich wachten

Het nieuwste prototype van de mastspuit voor hoge boomkwekerijgewassen laat nog even op zich wachten. Dit als gevolg van coronaproblemen bij de fabrikant. Het prototype zou dit voorjaar in Nederland worden verwacht. Damcon had hiervoor een jaar geleden afspraken gemaakt met de Dragone-fabriek in Italië. Toen is het experimentele prototype dat Damcon jaren geleden met [...]

Mastspuit laat nog even op zich wachten2021-06-02T20:46:42+00:00

Schrijf nu in voor: 8 september 2021 spuitlicentie innovatiedag boomkwekerij

Innovatiedag Boomkwekerij Tree Centre Opheusden 8 september 2021 Met mogelijkheid tot verlenging spuitlicentie De voorbereidingen voor de Innovatiedag Boomkwekerij 2021 voor Regio Opheusden zijn gestart. Compas Agro zal deze dag samen met AR Plant, Van Tuijl en TCO organiseren bij het gastbedrijf G&M Groen te Dodewaard. Locatie: Paardendreef 2 a 6669 CR Dodewaard Op deze [...]

Schrijf nu in voor: 8 september 2021 spuitlicentie innovatiedag boomkwekerij2021-06-18T20:22:45+00:00

Sneltest op bacterievuur dit seizoen beschikbaar

Op de ledenvergadering van TCO in september 2020 heeft Henk Mauritz sr. het gebruik van de sneltest op bacterievuur (Erwinia amylora) in de teelt van laanbomen naar voren gebracht. Met een sneltest kan binnen tien minuten op eenvoudige wijze worden getoetst of een verdacht ziektebeeld (op blad of hout) wordt veroorzaakt door bacterievuur. TCO heeft [...]

Sneltest op bacterievuur dit seizoen beschikbaar2021-05-25T18:40:56+00:00

Samenwerking om risico op insleep Q organisme te voorkomen!

Tree Centre Opheusden is samen met de andere boomteelt regio’s, de LTO vakgroep, Anthos en Naktuinbouw betrokken bij een project om het risicobewustzijn m.b.t. Q organisme tijdens handel en import bij kwekers te verhogen. Er zijn veel verschillende Q organisme die en bedreiging kunnen vormen voor de boomkwekerij, de gevolgen bij een vondst kunnen groot [...]

Samenwerking om risico op insleep Q organisme te voorkomen!2021-05-25T18:26:14+00:00

Laanboomhuis is opgeleverd!

Laanboomhuis is opgeleverd! Maandagmiddag 26 april jl. is het Laanboomhuis officieel opgeleverd. Goos Cardol heeft namens Laanboomhuis BV de sleutel van het gebouw in ontvangst genomen. ´Het is prachtig geworden´ vertelt Goos. Ook J.G. Timmer is trots op het pand en is blij dat ze dit hebben mogen realiseren geeft René de projectleider van J.G. [...]

Laanboomhuis is opgeleverd!2021-04-28T12:18:56+00:00

Teelt ondersteunende voorzieningen (TOV), Laanboompact, Fruitpact en Glastuinbouwpact slaan handen ineen.

Teeltondersteunende voorzieningen (TOV’s) worden in diverse sectoren van de tuinbouw gebruikt, waaronder: boomkwekerij, hardfruit, steenfruit, zachtfruit, vollegrondsgroenten en bloemen. Met teeltondersteunende voorzieningen streven telers naar gecontroleerde productieomstandigheden, vanuit meerdere redenen: ➢ Markttechnisch: verbetering kwaliteit en verlenging teeltseizoen ➢ Milieutechnisch: optimaal toepassen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, dan wel uitsluiting schadelijke insecten gericht op vermindering inzet gewasbeschermingsmiddelen ➢ [...]

Teelt ondersteunende voorzieningen (TOV), Laanboompact, Fruitpact en Glastuinbouwpact slaan handen ineen.2021-04-28T12:06:11+00:00

TOP Ondernemerschap Programma Kwekerij in juni weer van start!

Wil jij je bedrijf verder professionaliseren, inspelen op de kansen die er zijn en een bedrijfsvisie voor de komende jaren bepalen? En wil je je als ondernemer, bedrijfsleider of (beoogd) opvolger verder ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap en leiderschap? Neem dan in juni 2021 deel aan de volgende editie van het TOP Ondernemerschap [...]

TOP Ondernemerschap Programma Kwekerij in juni weer van start!2021-04-28T12:02:09+00:00