Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 220 blog entries.

Kandidaten gezocht Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Tree Centre Opheusden (TCO) is op zoek naar kandidaten met affiniteit met de laanboomteelt en met deskundigheid op het gebied van financieel/juridische zaken. Het huidige lid met deze expertise is in februari 2022 aftredend en niet herkiesbaar. U kunt uw voordracht of persoonlijke belangstelling kenbaar maken bij het secretariaat van [...]

Kandidaten gezocht Raad van Toezicht2021-11-30T11:07:53+00:00

Belangenbehartiging doen we samen!

Tree Centre Opheusden is volop actief met het behartigen van de belangen van de boomkwekers in ons gebied. Naast belangenbehartiging in ons gebied is er ook de sectorale belangenbehartiging, gelukkig is TCO hier ook goed vertegenwoordigd. Voor de volgende 2 activiteiten zoekt TCO aanvulling om onze belangen nog beter te verankeren: CEMP (*1) (coöperatie effectief [...]

Belangenbehartiging doen we samen!2021-11-25T12:43:45+00:00

Bacterievuurbufferzone, boomkwekers van TCO gaan hier serieus mee om!

Jaarlijks wordt er veel energie gestopt in het in stand houden van de bacterievuur bufferzone BV05 (TCO gebied). De openbare ruimte wordt jaarlijks geïnspecteerd, deze kosten betalen de leden van TCO collectief. Daarnaast inspecteren boomkwekers, als het goed is, hun eigen kwekerij regelmatig. Kwekers die in de bufferzone zitten en hun bacterievuur gevoelige gewassen latent [...]

Bacterievuurbufferzone, boomkwekers van TCO gaan hier serieus mee om!2021-11-25T11:17:22+00:00

Ontwerp Omgevingsvisie Buren draait de laanboomteelt de nek om

In het kader van en ter voorbereiding op de Omgevingsvisie van de rijksoverheid zijn lagere overheden, waaronder gemeenten druk doende een Omgevingsvisie voor het gemeentelijk grondgebied op te stellen. Op die visie worden in de komende jaren omgevingsplannen (opvolgers van de bestemmingsplannen) ontworpen en vastgesteld. De invoering van de wet is al enkele malen [...]

Ontwerp Omgevingsvisie Buren draait de laanboomteelt de nek om2021-11-25T13:16:30+00:00

Strijd om het water

De provincie Gelderland heeft onlangs het Ontwerp Actualisatieplan ter inzage gelegd. Niet zomaar een plan, maar een concept verordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). In dit Ontwerpplan zijn elf drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen, die mogelijk in aanmerking komen voor drinkwaterwinning. Die gebieden krijgen bescherming zodat er op termijn veilig drinkwater uit het grondwater kan worden gewonnen. Voor de [...]

Strijd om het water2021-11-25T10:33:40+00:00

Neder-Betuwe omarmt de laanboomsector in Omgevingsvisie

Met belangstelling hebben we kennis genomen van de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Neder-Betuwe. In het bijzonder hebben wij gekeken hoe deze visie rekening houdt met de belangen van onze leden en bijdraagt aan het functioneren en de ontwikkeling van de laanboombedrijven. Anders gezegd, op welke wijze kijkt de gemeente Neder-Betuwe naar de laanboomteeltsector en [...]

Neder-Betuwe omarmt de laanboomsector in Omgevingsvisie2021-11-25T09:54:34+00:00

Boomteelt studieclub Opheusden e.o. overhandigd cadeau aan Tree Centre Opheusden!

Donderdag 18 november heeft een delegatie van het boomteelt studieclub Opheusden e.o. TCO verrast met een heel mooi schilderij. Voorzitter Jan van den Brandhof: "Het Laanboomhuis is een hoogtepunt in de geschiedenis van TCO en van de laanboom sector in de regio". Het schilderij is een afbeelding van ‘oudere’ boomkwekers van de familie Rijken [...]

Boomteelt studieclub Opheusden e.o. overhandigd cadeau aan Tree Centre Opheusden!2021-11-25T13:14:08+00:00

Start Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij

Dinsdagmiddag 26 oktober jl. startte de Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij met de eerste groep in Boskoop. Dit is voorafgaand op feestelijke wijze gevierd. Betrokkenen en genodigden waren zowel fysiek als online aanwezig. Na het ontvangst werd er speciaal welkom geheten aan docent Peet Stolwijk van Yuverta, Anja van Tilburg van de Greenport Boskoop, Robert Soesman van [...]

Start Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij2021-11-09T10:07:27+00:00

Betaaldagen 2021-2022

Betaaldagen 2021 – 2022 Het Dagelijks Bestuur van Tree Centre Opheusden adviseert voor het seizoen 2021-2022, geheel vrijblijvend, de onderstaande betaaldagen: Periode Bomen geleverd Uiterste factuurdatum Betaaldag 1 t/m za 20 november 2021 ma 6 december 2021 do 16 december 2021 2 t/m za 22 januari 2022 ma 31 januari 2022 do 10 februari 2022 3 [...]

Betaaldagen 2021-20222021-11-02T12:41:23+00:00

Bemestingscursus “in potgrond geteelde gewassen”

Pot- en perkplanten maar ook vaste planten en boomkwekerijgewassen hebben één overeenkomst met elkaar: ze worden allemaal in potgrond geteeld. De bemesting van deze gewassen is één van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering, omdat het zo “ongrijpbaar” lijkt. Iedere teler weet dat een verkeerde bemesting verstrekkende gevolgen kan hebben op: kleur van het gewas, [...]

Bemestingscursus “in potgrond geteelde gewassen”2021-10-26T13:21:25+00:00