Biologische bestrijding eikenprocessierups heeft positief resultaat

De gemeente Neder-Betuwe gaat volgend jaar verder inzetten op preventieve biologische bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De resultaten van de proef met preventieve biologische bestrijding in dit voorjaar, aangevuld met een locatieoverzicht van meldingen van inwoners en schouwrondes zijn positief.

Wethouder Stefan van Someren: “We zijn tevreden over de resultaten van de proef. In 2020 gaan we alle eiken in de openbare ruimte preventief behandelen met nematoden of met het bacteriepreparaat. De keuze van twee bestrijdingsmethoden zal enigszins willekeurig zijn om zoveel mogelijk ongewenste neveneffecten op het nachtvlinderbestand te voorkomen. Aanvullend behouden we de reactieve aanpak aan de hand van meldingen. Met deze maatregelen hopen we de overlast nog verder te beperken. Echter garanties geven kan ik niet, want de natuur is onvoorspelbaar.”

Succes
In de eiken waar het bacteriepreparaat is toegepast zijn geen rupsen meer aangetroffen deze zomer. Daar waar de nematoden zijn toegepast zijn vrijwel geen rupsen aangetroffen. Op de onbehandelde eiken zijn daarentegen twee keer zo veel rupsen aangetroffen dan vorig jaar. Dit lijkt een stijging van 100%.

Locatieoverzicht
Neder-Betuwe legt in een viewer vast in welke gemeentelijke bomen de rups voorkomt. Deze viewer wordt gevuld met meldingen die inwoners doorgeven. Ook worden schouwrondes gehouden om te zien waar de rups voorkomt.
(Zie bijlage illustratie van Avri.)

Rekening houden bedreigde vlindersoorten
Omdat wij de grootste boombeheerder zijn in onze gemeente gaan we ook goed waarnemen of bestrijding ieder jaar echt noodzakelijk is. In het deel waar in een jaar vrijwel geen eikenprocessierupsen zijn aangetroffen, gaan we in het daarop volgende jaar voorzichtig te werk, uit bezorgdheid over de overige nachtvlinders. We houden zoveel mogelijk rekening met bedreigde vlindersoorten en bestrijden alleen als het echt moet.

AVRI kaart bestrijding processierups