Op de Algemene Ledenvergadering van 28 februari zijn enkele leden van het Dagelijks Bestuur en van de Raad van Toezicht aftredend.

Bij het Dagelijks Bestuur gaat het om:

 • Wim Crum die zich niet herkiesbaar heeft gesteld.
  De Raad van Toezicht draagt Erik Stuurbrink voor als zijn opvolger.
 • Kees Schenkhof die zich herkiesbaar heeft gesteld
  De Raad van Toezicht stelt voor hem opnieuw te benoemen..

Bij de Raad van Toezicht betreft het:

 • Ruth Verwoert. die aftreedt vanwege zijn lidmaatschap van de Werkgroep Ruimtelijk Ordening
  De Raad van Toezicht draagt Bert van Setten voor als zijn opvolger.
 • Peter van Boheemen, die op grond van de statuten niet een derde keer herkozen mag worden.
  Het werven van een opvolger loopt nog.

Leden van TCO hebben tot vrijdag 24 februari de gelegenheid een zwaarwegend en onderbouwd bezwaar te maken tegen een of meerdere voordrachten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met RvT-voorzitter Peter van Boheemen (T 0488 482284; E pjmvanboheemen@yahoo.com) of met DB-voorzitter Goos Cardol.