Dinsdag 22 november ’22 was TCO via Leen Ruygrok, Izak Mauritz en Geurt Huijbers actief op de MBO voorlichtingsavond om leerlingen en hun ouders nieuwsgierig te maken naar de MBO boomteelt opleiding en werken in de branche. Daarnaast is het interessant om met collega aanbieders op de markt te sparren hoe zij hun beroep en opleidingen naar voren brengen.

De Lingeborgh is als VMBO school aangesloten bij de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) omdat ze een groen profiel voeren. De VGB is opgericht in 1994 met als oorspronkelijke naam: ‘Vereniging voor Agrarisch Onderwijs buiten de Agrarische Opleidingscentra’ en heeft ca. veertig leden. Door personele wisselingen is de aandacht voor groen op de Lingeborgh wat onder druk te komen staan. Nu TCO zich op de school presenteerde, kwamen de decaan, directeur en een docent langs om aansluiting te zoeken. Met daarbij het voornemen om dit schooljaar nog met leerlingen bij TCO langs te komen.

Informatie:
Scholingsadviseur Jan Heeres
Jan.Heeres@treecentreopheusden.nl (06-280 43 7510).