Maandag 8 februari is de eerste Tree Centre Opheusden Algemene ledenvergadering van 2021 gehouden.
Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om zoals gebruikelijk bij elkaar te komen, de ALV is dan ook online gehouden.
Ondanks de online omgeving was de opkomst vergelijkbaar met andere ALV vergaderingen.

TCO heeft bewust meer energie gestopt in het informeren van de leden over de onderwerpen.
Zo is er een nieuwjaarsboodschap op film verstuurd aan de leden en is er een schuurbijeenkomst geweest met enkele leden, waarvan ook een filmpje is gemaakt en verstuurd.
Daarnaast is er een brochure met de onderwerpen gemaakt en digitaal en op papier aan de leden verstuurd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de aanwezige leden goed geinformeerd worden over de onderwerpen die besproken werden en hebben ze zich ook goed kunnen voorbereiden op de onderwerpen waarover gestemd moest worden.

De bestuurders die verkiesbaar en herkiesbaar waren zijn alle met overgrote meerderheid gekozen door de leden.
Gefeliciteerd Gerrit, Dirk, Jan en Wim.

Ook de begroting en plannen voor komende jaar zijn zoals gepresenteerd tijdens de ALV vastgesteld en de organisatiestructuur van het Laanboomhuis zien de leden ook helemaal zitten.

Al met al een goede ALV, waarmee TCO weer volop verder kan.

Alle aanwezige bedankt namens TCO.

210208 Verslag Algemene Ledenvergadering TCO 8 februari 2021