Jerphaas Rustenhoven neemt namens TCO deel in het platform van ondernemers. Daarin is door de gemeente het nieuwe reclamebeleid, ingebracht ter voorbereiding. Tijdens de bespreking constateerde Jerphaas dat de nieuwe voorschriften de agrariërs beperkt in de borden op hun percelen.

Binnen het nieuwe reclamebeleid is nog maar 1 bord per perceel mogelijk, mag deze alleen de kleuren groen of bruin hebben en zijn de afmetingen zeer gering. Bestaande reclame uitingen worden getoetst op deze voorschriften en daarmee zullen heel veel borden vervangen moeten worden of weggehaald moeten worden. Iets wat we als boomkwekers niet kunnen permitteren, de kwekerijen zijn onze etalages en dat ondersteunen/claimen we middels een mooi bord of borden in onze eigen huisstijl. Los van het feit dat de borden ook praktisch zijn, qua aanduiding van de percelen voor loonwerkers, klanten en bijvoorbeeld keurmeesters

Jerphaas is verzocht om namens de boomkwekers een notitie in te dienen die de huidige borden “legaliseert” binnen de nieuwe regeling (in ieder geval grotendeels en voorziet in toekomstige bebording op de percelen. Doel moet zijn dat we onze percelen goed kunnen etaleren zonder al te veel belemmeringen. We doen dit immers al keurig netjes, laten we dit vooral ook mogelijk houden.

Vraag aan u als kweker of onderstaand voorstel past binnen de huidige bebording/reclame uitingen op en rondom de percelen. (reageren op secretariaat@treecentreopheusden.nl Jerphaas zou daarnaast graag de voorbeelden willen laten zien van de huidige borden. Verzoek is om hem per whatsapp (06-10015458) foto’s door te sturen die als voorbeeld bij het plan ingediend kunnen worden. Let wel de notitie is een verzoek/brandbrief, dit wil helaas niet zeggen dat de Gemeente het voorstel 1 op 1 over zal nemen.

 

Voorstel aan de gemeente:

Agrarische gronden (boomkwekerij/fruitteelt/overige agrarische) hebben een landelijk karakter (binnen en buiten de bebouwde kom).

Uitgangspunt:

Percelen zijn goed zichtbaar voor erfbetreders zoals, loonwerkers, overheidsinstanties, keurmeesters, waterschap, etc. en middels reclame-uitingen kunnen bedrijven en kan het gebied zich als het laanboomcentrum van Europa profileren

Een reclame-uiting voldoet aan alle onderstaande criteria:

POSITIONERING

  • Per perceel is sprake van maximaal één reclame-uiting per inrit, ongeacht de grootte van het perceel.

MAATVOERING

  • Vrijstaand: maximaal oppervlakte van 8 m2 en hoogte maximaal 3m

VERSCHIJNINGSVORM

  • De reclame-uiting is niet gebonden aan beperkingen (passend bij huisstijl)

VLAGGEN (of BANIEREN)

  • Eén type vlaggenmast
  • Maximaal twee vlaggenmasten nabij de inrit geplaatst