Beste leden,

U ontvangt de mogelijkheid om een offerte uit te brengen voor bijgevoegde inboetlijst van Gemeente Neder-Betuwe 2019-2020.
Onderstaande tekst zijn de wensen en voorwaarden:

  1. Wij vragen u een offerte uit te brengen zie bijlage inboetlijst. Ook bijkomende maat opgeven.
  2. De offertes sturen naar het aanbestedingen@treecentreopheusden.nl
  3. Na 7 werkdagen  wordt de inschrijving gesloten de offertes worden aangeboden aan kwaliteitscommissie van TCO.
  4. Deze zal de offertes beoordelen. Wie mag leveren kunnen meerdere kwekers zijn omdat het een inboetlijst is.
  5. Deze offerte welke samengesteld wordt door de kwaliteitscommissie incl. begroting wordt aangeboden aan de gemeente Neder-Betuwe (Ronald van der Velden).
    Het kan zijn dat een bezoek vooraf is om de kwaliteit te beoordelen, tevens als de bomen zijn geleverd kan op verzoek van de gemeente de kwaliteit worden beoordeeld.
  6. Als Ronald van der Velden (Gemeente Neder-Betuwe) deze inschrijving akkoord vind wordt door de kwaliteitscommissie de opdracht gegeven aan de inschrijvers welke mogen leveren. Een kopie hiervan wordt naar het secretariaat van TCO verzonden
  7. Het is voor plantseizoen 2019 / 2020 de gemeente zal minimaal 5 werkdagen van te voren de bomen afroepen deze worden door de kweker geleverd bij plantlocatie.
  8. De kwekers moeten de digitale rekening rechtstreeks sturen naar gemeente Neder-Betuwe t.a.v. Ronald van der Velden via crediteuren@nederbetuwe.nl

Lijst van inboet van de gemeente Neder Betuwe 2019-2020