Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar vergadering van afgelopen woensdag 23 oktober voor onze sector voor een nieuw middel een toelatingen afgegeven en voor een middel een uitbreiding van het etiket afgegeven. Daarnaast zijn twee middelen ingetrokken.

 

Toelating:

  • Orocide Plus, 15958 N, sinaasappelolie: Dit middel wordt toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdings-middel en is als kleine toepassing toelaatbaar in de bedekte teelt van trekheesters.

Uitbreiding etiket:

  • PreFeRal, 2694 N: Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast als kleine toepassing in de bedekte teelten van boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

 

Vervallen:

Nomolt:
Het middel Nomolt wat is toegelaten in de bedekte, niet grondgebonden teelt van boomkwekerijgewassen is door het CTGB ingetrokken. Dit besluit betekent dat Nomolt verkocht mag worden tot 30 mei 2020 en vervolgens opgebruikt mag worden tot 30 mei 2021.

Calypso:
De Europese Commissie (SCOPAFF) heeft in haar oktobervergadering besloten de EU-toelating van de actieve stof thiacloprid niet te verlengen per 30 april 2020. Dit betekent dat o.a. het middel Calypso dan komt te vervallen. Zoals het er nu uitziet komt er vervolgens een uitverkooptermijn van 6 maanden en vervolgens een opgebruiktermijn van 6 maanden. Dit resulteert dan in een stop op het gebruik per 30 april 2021.