Nu de natuur volop uitloopt begint ook langzaam aan het gewasbescherming seizoen weer.
Zoals we allemaal weten staat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) onder grote druk. Steeds meer middelen verliezen hun toelating en er komen bijna geen nieuwe middelen bij.
Aangezien de GBM normen in het oppervlaktewater nog regelmatig worden overschreden zorgt dit er voor dat middelen versneld verdwijnen.
Het is dus in ons alle belang om uitspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen.

Het waterschap neemt waterkwaliteitsmonsters maar TCO heeft afgelopen 2 jaar zelf ook wateronderzoeken uitgevoerd.
De resultaten hiervan zijn met een aantal kwekers besproken en dit jaar gaan we proberen om oplossingen te vinden om specifieke verontreiniging tegen te gaan.
Natuurlijk moeten we alle uitspoeling voorkomen maar als we naar de meet resultaten van afgelopen jaren kijken dan moeten we specifiek opletten bij de volgende middelen:
• thiacloprid, Calypso
• metazachloor, Springbok/ Butisan/ Sultan
• dimethenamide, Springbok/ Wing P

Om inzicht te krijgen in activiteiten waar emissie kan ontstaan is het mogelijk om de https://www.erfemissiescan.nl/ in te vullen.