Door bewust na te denken over onze werkwijze en deze indien nodig aan te passen, voorkomen we negatieve verhalen over de sector.
Dit kunnen we niet alleen maar moeten we samendoen.

Enkele punten die we beter kunnen doen zijn:

  • Jute zakken op de karren vastleggen zodat ze er onderweg niet af kunnen vallen.
  • Bindbuis inzamelen ipv op de grond laten vallen tijdens het lossnijden
  • Resthout verbranden volgens de regels.

Jutezakken:
Er liggen veel jute zakken langs de openbare wegen, Rijkswaterstaat spreekt kwekers hier momenteel op aan, met mogelijke boetes tot gevolg.
Leg de zakken op de kar met een fietsband of netje vast zodat deze er niet af kunnen vallen.

Bindbuis:
Het blijkt dat er nog kwekers zijn die bij het verwijderen van stokken en bindbuis de bindbuis niet inzamelen maar het op de grond laten vallen.
In dezelfde werkgang en tijd is het oude bindbuis in te zamelen.
Probeer dit in je werkwijze op te nemen, dit zorgt ervoor dat we met minder vervuiling in onze percelen te maken hebben en hierdoor ook makkelijker grond kunnen pachten.

Resthout verbranden:
In onze regio hebben we nog als één van de weinige regio’s in Nederland de mogelijkheid om resthout (onder voorwaarden) te verbranden.
Hieraan zijn regels verbonden, zorg dat we deze regels naleven, anders verliezen we deze uitzonderingspositie sneller als we wensen.